Այս սալիկն աշխարհի մինչ օրս հայտնաբերված հնագույն քարտեզն է, այս հնագիտական հուշարձաանն այժմ պահպանվում է ԲՐԻՏԱՆԱԿԱՆ թանգարանում։ Այն գտնվել է ԲԱԲԵԼՈՆ հնագույն քաղաքից՝ Իրաքում, 19-րդ դարում։ Այս սալիկի վրա գրված է ՈՒՐԱՐՏՈՒ, իսկ ՈՒՐԱՐՏՈՒՆ մենք այսօր գիտենք ՀԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆ Է ։

Այս սալիկն աշխարհի մինչ օրս հայտնաբերված հնագույն քարտեզն է, այս հնագիտական հուշարձաանն այժմ պահպանվում է ԲՐԻՏԱՆԱԿԱՆ թանգարանում։ Այն գտնվել է ԲԱԲԵԼՈՆ հնագույն քաղաքից՝ Իրաքում, 19-րդ դարում։ Այս սալիկի վրա գրված է ՈՒՐԱՐՏՈՒ, իսկ ՈՒՐԱՐՏՈՒՆ մենք այսօր գիտենք ՀԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆ Է ։