Պողոս Նուբար Փաշա — Ես կյանքս նվիրեցի Եգիպտոսին, որովհետև բախտն իմ առջև այս գործս հանեց, հրապուրվեցա և կապվեցա, բայց օտար երկրի մեջ այդ գործունեությունս երբեք ինձի չմոռացուց, որ ես հայ մըն եմ։ — Boghos Nubar — Погос Нубар