Արդվինի նահանգի համշենցիների Գարջի, այժմ Հենդեք գյուղում համշենցի տատիկի հետ Hendek