ՀԱՅ-ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

Հասմիկ Գուլակյանի զրույցը ԵՊՀ հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի հայ-օսմանական առնչությունների բաժնի վարիչ, բանասիր. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Լուսինե Սահակյանի հետ

ՀԱՅ-ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Armenian-Turkish Relations: History and Modernity
Армяно-турецкие отношения: история и современность

Lusine Sahakyan Լուսինե Սահակյան Лусинэ Саакян / ՀԱՅ-ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ Armenian-Turkish Relations: History and Modernity (Part I) Армяно-турецкие отношения: история и современность (часть 1)

Lusine Sahakyan Լուսինե Սահակյան Лусинэ Саакян / ՀԱՅ-ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ Armenian-Turkish Relations: History and Modernity (Part I) Армяно-турецкие отношения: история и современность

2008-ին մայր բուհում բացված ԵՊՀ հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի աշխատանքներին ընթացիկ տարում նվիրել ենք երկու հաղորդում: Նախ՝ ընդհանուր պատկերացում ենք տվել այս հաստատության մասին, ապա անդրադարձել ենք հայ-քրդական առնչությունների բաժնի աշխատանքներին: Այսօր ձեզ ծանոթացնելու ենք հայ-օսմանական առնչություններին վերաբերող մի շարք հարցերի: Սա ԵՊՀ հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի գերակա ուղղություններից է, ուղղություն կամ բաժին, որն զբաղվում է ճակատագրի հեգնանքով, որպես պատիժ, ավելի ճիշտ, որպես անեծք մեզ բաժին ընկած հարավ-արևմտյան հարևանի հետ պատմական եղերական անցյալի և ներկայում անորոշության թանձր շերտով պարուրված հարցերով: Հայ-թուրքական հարաբերություններ, որպես այդպիսիք, չկան, գոյություն ունի հայ-թուրքական հակամարտություն կամ, պարզապես, թշնամական հարաբերություններ:
Մեր այսօրվա հաղորդումն այդ հակամարտության անցյալի ու ներկայի մասին է:

«Վէմ» ռադիոկայան
9. 11. 2016

ՀԱՅ-ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
(ՄԱՍ 1)
Armenian-Turkish Relations: History and Modernity (Part I)
Армяно-турецкие отношения: история и современность (часть 1)

ՀԱՅ-ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
(ՄԱՍ 2)
Armenian-Turkish Relations: History and Modernity (Part II)
Армяно-турецкие отношения: история и современность (часть 2)

Добавить комментарий