ԱԶԳԻ ՄԵԾԵՐԸ

ԱԼԲԵՐՏ ՄՈՒՇԵՂՅԱՆ

           ԱԼԲԵՐՏ ՄՈՒՇԵՂՅԱՆ Բանասիրական գիտությունների դոկտոր ՀԵՌԱՎՈՐ ԱՆՑՅԱԼԻ ԿՈՐՈՒՍՅԱԼ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐ ՈՒՐԱՐՏՈՒԻ ԹԱԳԱՎՈՐ ՌՈՒՍԱ  ՀԱՅԸ  Հայկյան տոհմի 6-րդ նահապետ Արամը, որին Մովսես Խորենացին ներկայացնում է որպես Ասորեստանի առասպելական թագավոր Նինոսի ավագ ժամանակակից[1], ճշտիվ համապատասխանում է մ.թ.ա. IX դարի առաջին կեսի աշշուրական…

ՈՍԿԱՆ ԵՐԵՒԱՆՑԻ. ՄԱՐՍԵԼԸ՝ ՀԱՅ ԳՐՔԻ ՀԱՆԳՐՈՒԱՆ

Մարօ Խաչատրեան   * * * «Ֆրանսայի քաղաքներէն մեզ կը ներկայանան Բարիզ եւ Մարսիլիա միայն, ուր հայ եւ օտար տպարաններ զբաղած են մեր լեզուով գիրքերու եւ թերթերու տպագրութեամբ: Մեր ուղղութեան համեմատ Ֆրանսա պէտք էր որ կանխէր Թուրքիան, քանի որ ի…

ՓԱՆՈՍ ԹԵՐԼԵՄԵԶՅԱՆ PANOS TERLEMEZIAN ԵՎ ԿՈՄԻՏԱՍ KOMITAS

ՓԱՆՈՍ ԹԵՐԼԵՄԵԶՅԱՆ ԵՎ ԿՈՄԻՏԱՍ ՓԱՆՈՍ ԹԵՐԼԵՄԵԶՅԱՆ ԵՎ ԿՈՄԻՏԱՍ un autre souvenir, début 20è siècle, une photo de l’inoubliable KOMITAS VARTABET avec le peintre PANOS TERLEMEZIAN (originaire de VAN) de l’illustre famille des révolutionnaires arméniens. Le photographe se situe RUE ALLEON…