ԲԱՍԿ

«ԲԱՍԿԵՐ» Basque — Վարդան Հովհաննիսյանի զրույցը Վահան Սարգսյանի հետ

«ԲԱՍԿԵՐ» Basque Վահան Սարգսյան (1954 — 2011), Բասկագետ, դասախոս, լեզվաբան, թարգմանիչ, ԵՊՀ ռոմանական բանասիրության ամբիոնի ղեկավար, բանասեր, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, Իսպանիայի թագավորական ակադեմիայի անդամ … ուսումնասիրության առարկան է Բասկերի Հայ լինելը, հայոց լեզվի ներքին վերականգնումը և այլն… Տարիներ առաջ…