ՄԵՐ ՀԱՂԹԱՆԱԿՆԵՐԸ

ԳԱՆՁԱԿԻ ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏԸ 363Թ.

ԳԱՆՁԱԿԻ ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏԸ 363Թ. 360-ական թվականները Մեծ Հայքի թագավորության համար դժվարին փորձությունների ժամանակաշրջան էին` պայմանավորված Առաջավոր Ասիայում գերիշխանության ձգտող մրցակից ուժերի հարաբերակցության փոփոխմամբ: