ԱՌԱԾԱՆԻ

ԱՅՆԹԷՊԱԿԱՆ ՄԱՆՐԱՊԱՏՈՒՄՆԵՐ (ԱՆԵԿԴՈՏՆԵՐ)

ԱՊԱԶԱ ՄԱՆԻԿ ԺԹ. Դարու կէսին Այնթապ ունեցած է զուարճախօս ու պատրաստաբան հայ մը: Ապազա Մանիկ, որուն մասին զանազան անեկդոտներ բերնէ բերան հասած են մինչեւ մեր օրերեը: Կ՛ըսեն թէ, թուրք մեծաւորներու խնճոյքներուն Խիկար Իմաստունն էր ան եւ իր զուարթ խօսքերով ու…

ԱՅՆԹԷՊԱԿԱՆ ԱՍՈՅԹՆԵՐ, Պատմութիւն Այնթէպի Հայոց ՝ Երուանդ Պապայեան

Առածները ժողովրդային ստեղծագործութիւններ են, արտայայտիչ ժողովուրդի իմաստութեան եւ հայելի՝ ապրուած կեանքի: Անոնք անխարդախ վկայութիւններ են կեանքէն, իր լաւ եւ վատ կողմերով: Դարաւոր անցեալի տէր ազգ՝ անշուշտ թէ հայն ալ պիտի ունենար հարուստ պաշար մը առածներու, որոնք դժբախտաբար ձեւափոխուած կամ այլափոխուած…

ՉՀԱՎԱՆ, ԱՄԲԱՐՏԱՎԱՆ ԵՎ ԳՈՌՈԶ

ՉՀԱՎԱՆ, ԱՄԲԱՐՏԱՎԱՆ ԵՎ ԳՈՌՈԶ *** «Չանեմ, չը հավանեմ»: «Մարոն հավնավ Կարոյին,Կարոն չը հավնավ Մարոյին»: «Ես ագռավին հավանեցի, ագռավն ինձ չը հավանեց»: «Ճուլուլի՛կ, ես քե հավան, դու ձիկ չհավան»: «Չը գնացինք քոռերու հետ , մնացինք քոքոշներու հետ»: