ՀԱՄԼԵՏ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ — Гамлет Мартиросян

ՀԱՄԼԵՏ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

Համայն աշխարհին՝ թուրքին ու հրեային, ռուսին ու պարսիկին, վրացուն ու գերմանացուն, ֆրանսիացուն ու անգլիացուն, ամերիկացուն ու իտալացուն, արաբներին ու մյուս բոլորին.
• Հայաստանը աստվածային արարչության վայրն է;
• Հայը մարդկային ցեղի ակունքն է և առնվազն 50.000 տարեկան է;
• Հայը մարդկային քաղաքակրթության ստեղծողն ու տարածողն է աշխարհում;
• Հայը Արարիչ Աստծո առաքյալն է Երկիր մոլորակի վրա և գործում ու ապրում է նախախնամության ծրագրով;
Այս կարգավիճակները Հայը կրել է բազում հազարավոր տարիներ և այսուհետ ևս շարունակելու է Աստծո նախախնամությամբ ծրագրածի իրականացումը: Բազում հազարամյակների ընթացքում Հայը չի փոխել ու չի փոխելու իր աստվածատուր ապրելակերպը: Սա թող իմանան նրանք, ովքեր փորձում են ճնշել Հային ու իրենց պիղծ ու կեղծ «արժեքները» պարտադրել: Դա երբե՛ք չի լինելու: Դուք Հայոց մեծ ազգին չե՞ք ճանաչում:
Հայը շարունակելու է.
• Իր մարմնի, հոգու ու մտքի ողջ զորությամբ պաշտպանել իր Հայրենիքը;
• Իր մարմնի, հոգու ու մտքի ողջ զորությամբ պաշտել իր Աստծուն;
• Իր մարմնի, հոգու ու մտքի ողջ զորությամբ սիրել ու խնամել իր ընտանիքը:
Սրանք են մեր գոյության անխզելիության հիմքերը: Հայը եղել է, կա և լինելու է իր տեսակի մեջ:
Տարածեք, թարգմանեք, հասցրեք, հասկացրեք բոլորին…

Սևսարի երկնադիտարանի կենտրոնական կոթողը

Սևսարի երկնադիտարանի կենտրոնական կոթողը

«Это послание миру всему – турку и еврею, русскому и персу, грузину и немцу, французу и англичанину, американцу и итальянцу, арабу и … всем-всем прочим:
• Армения суть пространство Божественного Созидания;
• армянин по сути своей родоначальник человеческой расы, и ему по крайней мере 50 000 лет;
• армянин – творец и проповедник человеческой цивилизации по миру;
• армянин – апостол Бога-Творца на планете Земля и живет по Его Провидению.

По этим заветам армянин живет уже многие тысячи лет, и он будет продолжать осуществлять Божественное предназначение. Армянин вот уже многие тысячи лет проводит и будет продолжать проводить свою Божественную миссию. Пусть зают это все, кто пытается уничтожить армян и навязать свои мерзкие и ложные «ценности». Этого никогда не случится!
Вы не знаете еще Великой армянской нации !?

Армянин будет и впредь продолжать:
• всем телом, душой и разумением защищать свою Родину;
• всем телом, душой и разумением славить Бога своего;
• всем телом, душой и разумением любить и заботиться о своей семье.
В этом основы нашего приснопамятного существования. Армянин был, есть и будет таковым.»

(Распространяйте, переводите, доводите и поясняйте всем. Гамлет Мартиросян.)

ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ 1, ՀԻՔՍՈՍՆԵՐ

ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ 2, ԽԵԹԵՐ

   ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ 3, ԺԱՅՌԱՊԱՏԿԵՐՆԵՐ

Добавить комментарий