ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՏԱՐԱԶՆԵՐ — Armenian Traditional Costume (Taraz)

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՏԱՐԱԶՆԵՐ — Armenian Traditional Costume (Taraz)

Բարձր Հայք (Խոտորջուր շրջ․ ) կնոջ տարազ, 19-րդ դ․ , Նկ․ Ֆ․ Գրիգորյան

(Khotrjur) Woman’s Costume 19th century , Paintet by F. Grigorian

 

Բարձր Հայք ( Խոտրջուր շրջ․ ) կնոջ տարազ, 19-րդ դ․ , Նկ․ Ֆ․ Գրիգորյան.................. Բարձր Հայքի տարազներից մեկը

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՏԱՐԱԶՆԵՐ — Armenian Traditional Costume (Taraz)

Բարձր Հայք․ հարսանեկան տարազ, 19-րդ դ․ , Նկ․ Ֆ․ Գրիգորյան

Wedding costume. 19th century , Paintet by F. Grigorian

Բարձր Հայք․ հարսանեկան տարազ, 19-րդ դ․ , Նկ․ Ֆ․ Գրիգորյան

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՏԱՐԱԶՆԵՐ — Armenian Traditional Costume (Taraz)

Արցախ․ կնոջ ձմեռային տարազ 19-րդ դ․ , Նկ․ Ֆ․ Գրիգորյան

Artsakh․ winter costume of a woman 19th century , Paintet by F. Grigorian

Արցախ․ կնոջ ձմեռային տարազ 19-չդ դ․ , Նկ․ Ֆ․ Գրիգորյան

Taraz

Վասպուրական ( Թիմար գ․ ) ամենօրյա տարազ , 19-րդ դ․ , Նկ․ Վ․ Ախիկյան

Vaspurakan ( the village of Timar ) 19th century , Paintet by V. Akhikian

Վասպուրական ( Թիմար գ․ ) ամենօրյա տարազ , 19-րդ դ․ , Նկ․ Վ․ Ախիկյան

Taraz

Վասպուրական․ կնոջ տարազ 20-րդ դ․ , Նկ․ Ա․ Ֆեթվաճյան

Vaspurakan  Woman’s Costume 20th century ,  Paintet by A. Fetvachian

Վասպուրական․ կնոջ տարազ 20-րդ դ․ , Նկ․ Ա․ Ֆեթվաճյան

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՏԱՐԱԶՆԵՐ — Armenian Traditional Costume (Taraz)

Ախալցխա․ հայ կնոջ տարազ 19-րդ դ․ , Նկ․ Ֆ․ Գրիգորյան

Akhaltsikhe․ Woman’s Costume19th century , Paintet by F. Grigorian

Ախալցխա․ հայ կնոջ տարազ 19-րդ դ․ , Նկ․ Ֆ․ Գրիգորյան

Taraz

Ագուլիս․ կնոջ տարազ, 19-րդ դ․ , Նկ․ Ֆ․ Գրիգորյան

Agulis . Woman’s Costume19th century , Paintet by F. Grigorian

Ագուլիս․ կնոջ տարազ, 19-րդ դ․ , Նկ․ Ֆ․ Գրիգորյան

Armenian Taraz — Հայկական տարազ

Շատախցի աղջկա տարազ , 19-րդ դ․ , Նկ․ Ֆ․ Գրիգորյան

Shatakh. girl’s costume 19th century , Paintet by F. Grigorian

Շատախցի աղջկա տարազ , 19-րդ դ․ , Նկ․ Ֆ․ Գրիգորյան

Armenian Taraz — Հայկական տարազ

Կարնոհայ նորահարսի տարազ, 19-րդ դ․ , Վ․ Սուրենյանց

Karin. bride’s costume 19th century , Paintet by V. Sureniants

Կարնոհայ նորահարսի տարազ, 19-րդ դ․ , Վ․ Սուրենյանց

Armenian Taraz — Հայկական տարազ

Պարսկահայուհու տարազ, 18-րդ դ․ , Նկ․ Ֆ․ Գրիգորյան

Costume of an Armenian living in Persia 18th century , Paintet by F. Grigorian

Պարսկահայուհու տարազ, 18-րդ դ․ , Նկ․ Ֆ․ Գրիգորյան

Armenian Taraz — Հայկական տարազ

Երևան․ տոնական տարազ, 19-րդ դ․ , Նկ․ Ֆ․ Գրիգորյան

Yerevan. Costume for Holiday Wear  19th century , Paintet by F. Grigorian

Երևան․ տոնական տարազ, 19-րդ դ․ , Նկ․ Ֆ․ Գրիգորյան

Armenian Taraz — Հայկական տարազ

Մշեցի աղջկա տարազ, 19-րդ դ․ , Նկ․ Ֆ․ Գրիգորյան

Mush. Girl’s Costume 19th century , Paintet by F. Grigorian

Մշեցի աղջկա տարազ, 19-րդ դ․ , Նկ․ Ֆ․ Գրիգորյան

Armenian Taraz — Հայկական տարազ

Վասպուրական ( Այլուր գ․ ) կնոջ տարազ , 19-րդ դ․ , Նկ․ Ֆ․ Գրիգորյան

Vaspurakan  ( the village of Aliur ) Woman’s Costume 19th century , Paintet by F. Grigorian

Վասպուրական ( Այլուր գ․ ) կնոջ տարազ , 19-րդ դ․ , Նկ․ Ֆ․ Գրիգորյան

Armenian Taraz — Հայկական տարազ

Վանի քաղաքային տարազ, 20-րդ դ․ , Նկ․ Ֆ․ Գրիգորյան

The Costume Worn by a citizen of Van 20th century , Paintet by F. Grigorian

Վանի քաղաքային տարազ, 20-րդ դ․ , Նկ․ Ֆ․ Գրիգորյան

Armenian Taraz — Հայկական տարազ

Սյունիք — Զանգեզուր ․ ամենօրյա տարազ , 18-րդ դ․ , Նկ․ Ֆ․ Գրիգորյան

Sunik — Zangezur Costume of Everyday Wear 18th century , Paintet by F. Grigorian

Սյունիք - Զանգեզուր ․ ամենօրյա տարազ , 18-րդ դ․ , Նկ․ Ֆ․ Գրիգորյան

Armenian Taraz — Հայկական տարազ

Լոռեցի տղայի և Արցախցի աղջկա ամենօրյա տարազ , 19-րդ դ․ , Նկ․ Ֆ․ Գրիգորյան

Լոռեցի տղայի և Արցախցի աղջկա ամենօրյա տարազ , 19-րդ դ․ , Նկ․ Ֆ․ Գրիգորյան

Armenian Taraz — Հայկական տարազ

Սասուն․ տղայի տարազ , 19-րդ  դ․, Նկ Վ․ Սուրենյանց

Sasun Boy’s Costume 19th century , Paintet by V. Sureniants

Սասուն․ տղայի տարազ , 19-րդ դ․, Նկ Վ․ Սուրենյանց

Armenian Taraz — Հայկական տարազ

Լոռի — Գուգարք, տղամարդու տարազ 19-րդ դ․ , Նկ․ Ֆ․ Գրիգորյան

Lori — Gugark Men’s Costume 19th century , Paintet by F. Grigorian

Լոռի - Գուգարք, տղամարդու տարազ 19-րդ դ․ , Նկ․ Ֆ․ Գրիգորյան

Armenian Taraz — Հայկական տարազ

Շատախցի տղամարդու տարազ, 20-րդ դ․ , Նկ․ Ֆ․ Գրիգորյան

Shatakh Man’s Costume 20th century , Paintet by F. Grigorian

Շատախցի տղամարդու տարազ, 20-րդ դ․ , Նկ․ Ֆ․ Գրիգորյան

Armenian Taraz — Հայկական տարազ

Զեյթուն․ տղամարդու տարազ , 19-րդ դ․ , Նկ․ Ե․ Լանսերե

Zeytun Men’s Costume 19th century , Paintet by E. Lansere

Զեյթուն․ տղամարդու տարազ , 19-րդ դ․ , Նկ․ Ե․ Լանսերե

6 идей о “ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՏԱՐԱԶՆԵՐ — Armenian Traditional Costume (Taraz)

  1. Aida Pilojan

    Հրաշալի է: Տարազների մեջ նկատվում են ազդեցություններ կախված ,թե տվյալ մարզը կամ շրջանը ինչ տիրապետության տակ է եղել՛ ռուսական, թուրքական՞.. Կուզենաւի կարդալ , իմանալ այդ մասին, եթե կան ուսումնասիրութւուններ: Եվ նկատեցի որ համարյա բոլոր տարազները ունեն նոււն կոշիկները:Կուզենաւի իմանալ աւդ մասին նոււնպես, նրանք մեզ հիշեցնում են՛ մեր« կարծիքով »տուրքական, արաբական մաշիկներ:Եթե կան դրանց մասին ուսումնասիրություններ, կուզենայի կարդալ: Շնորհակալութւուն

  2. Simon Aghajanyan

    Ինչու մինչօրս հայկական տարազները դասականացված չեն և սահմանափակվում են միայն 19-րդ դարով: Չէ որ այդ վերաբերյալ մենք ունեցել ենք՝ ինչպես անտիկ այնպես էլ վաղ միջնադրյան մանրանկարչությունից եկող հարուստ մշակույթ. Որ հետագայում արտաքին վտանգներից խուսափելու համար հարմարեցվել է արևելքից մեր երկիր թափանցած վաչկատուն ցեղերի տարազային գունապնակին: Մեծն Կոմիտասը այդ գործը երաժշտության բնագավառում հաջողությամբ կատարեց, մաքրելով հայ երգը օտար հնչերանգներից: Հետևաբար ինչու նույնը չի արվում տարազի բնագավառում:

Добавить комментарий