ՄՈՒՐԱՑԱՆ

ՄՈՒՐԱՑԱՆ (ԳՐԻԳՈՐ ՏԵՐ-ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ) ՀԱՅ ԳՐՈՂ

ՄՈՒՐԱՑԱՆ (ԳՐԻԳՈՐ ՏԵՐ-ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ) ՀԱՅ ԳՐՈՂ

ՇՈՒՏՈՎ…