ՃԱՐՊԻԿ ԵՎ ՀՆԱՐԱԳԵՏ: ԻՐԵՆ ԳՈՐԾՆ ԻՄԱՑՈՂ

ՃԱՐՊԻԿ ԵՎ ՀՆԱՐԱԳԵՏ: ԻՐԵՆ ԳՈՐԾՆ ԻՄԱՑՈՂ

ՃԱՐՊԻԿ ԵՎ ՀՆԱՐԱԳԵՏ: ԻՐԵՆ ԳՈՐԾՆ ԻՄԱՑՈՂ

«Սատանից օխտն օր առաջ է ծնվել»:

«Սատանի հետի կրունկն է»:

«Սատանի էտի պոչն է»:

«Սատանին շապիկ կու հագցնե»:

«Սատանին չարող (տրեխ) կը հագցնե»:


«Սատանին չարուխ կը կարե»:

«Սատանեն գետնի տակին սխտոր ուտի, կիմանա»:

«Սատանեն գետնի տակը կերակուր եփելիս, աղ գցողը ես եմ»:

«Յոթ ծով մե թել մանածով կը ներկի»:

«Երկու մեռլի կշտով անց կենա, մինը պտի թռցնի»:

«Երկու եղան արանքեն, զող (շերտ) մի կաշի կը հանե»:

«Իշի առտռուկը (վայրի բանջար) մանիշակի տեղ ա անց կացնըմ»:

«Իր շիպ՝ շաքարի տեղ կը ծախե»:

«Քո ցերեկվա ման էկածը, ես գիշերն եմ ման եկել»:

«Մտնիլ լողանալն էլ գիտե, էլլել դողալն էլ»:

« Ճարպիկ գողը՝ տան տիրոջն է գող բռնում»:

«Գող կը բռնի տան տեր, որ տան տեր չը բռնի գող»:

«Ինչ քար վերցնես՝ տակեն դուս կուգա»:

«Ամեն թալաքեմեն (թակարդ) դուս էկած է»:

«Գտալըմ մածուն առեր՝ աշխար կը մակըրթե»:

«Թիզ ու կես, գետնի բզեզ»:

«Ղազարը գիտե իրեն բազարը (սակարկություն)»:

«Ղուկասը գիտե իր ղիասը (չափ, հաշիվ)»:

«Էլիաս՝ գիտե իր կիաս»:

«Նազին գիդի իրա սազին»:

«Գիկոն գիտա՝ նախիրը դոր (ուր) կը քշա»:

«Ճուկոն գիտի նախիրը դվորըկը քշա»:

«Հախիջանը գիտի թե իրան ակը դվո՛րը թոլ կանի (գլորել)»:

«Նամ (խոնավ) տեղ պառկող չէ»:

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԳԱ (ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱ ) ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ — ԵՐԵՎԱՆ 1960
Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ, Ա. Տ. Ղանալանյան, ԱՌԱԾԱՆԻ

Добавить комментарий