ԹՈՒՐՔ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՆԱՄԱԿԸ ՀԱՅԵՐԻՆ` ԵՂԵՌՆԻ 50-րդ ՏԱՐԵԼԻՑԻՆ

ԹՈՒՐՔ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՆԱՄԱԿԸ ՀԱՅԵՐԻՆ` ԵՂԵՌՆԻ 50-րդ ՏԱՐԵԼԻՑԻՆ
ԹՈՒՐՔ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՆԱՄԱԿԸ ՀԱՅԵՐԻՆ` ԵՂԵՌՆԻ 50-րդ ՏԱՐԵԼԻՑԻՆ

Լուսանկարում` (ձախից աջ) Վազգեն Մինասյանը, Գուրգեն Յանիկյանը, Ջեյմս Լինզին և Լեւոն Երկաթը (կանգնած), 1973 թ. / ԹՈՒՐՔ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՆԱՄԱԿԸ ՀԱՅԵՐԻՆ` ԵՂԵՌՆԻ 50-րդ ՏԱՐԵԼԻՑԻՆ

1965-ին Հայոց Ցեղասպանության 50-րդ տարելիցին տեղի ունենալիք ապրիլի 24-ի ցույցերի ժամանակ լատինատառ գրված այս նամակը Ամերիկայում ուսում առնող թուրք ուսանողության կողմից ուղարկված էր բազմաթիվ հայերի, այդ թվում նաև Գուրգեն Յանիկյանին…

Մեր նախորդ
ԿԱՐԵՒՈՐ ԱՆՑՔԵՐ ՅԱՆԻԿՅԱՆԻ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ [ՄԱՍ ԱՌԱՋԻՆ]
ԿԱՐԵՒՈՐ ԱՆՑՔԵՐ ԳՈՒՐԳԵՆ ՅԱՆԻԿՅԱՆԻ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ [ՄԱՍ ԵՐԿՐՈՐԴ]
գրառման վերջում, դատավարության ժամանակ Յանիկյանը խոսում էր հենց այս նամակի մասին:
Նամակն առաջին անգամ տպագրվել է «Սփյուռք» շաբաթաթերթում [21.01.1975, թիվ 2]:
Ներկայացնում ենք «Սփյուռք» շաբաթաթերթի խմբագրության գրառումը այս մասին և նամակն ամբողջությամբ:
ԱՀԱ ́ ԹԻՒՐՔԸ… ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ
Իւրաքանչիւր Հայ պէտք է պահէ այս նամակը, ի հարկին կախէ զայն իր տան պատէն:
Կարդացէք զայն. թարգամանութիւն է. բնագիրը թիւրքերէն՝ քիչ անդին, քլիշէ եղած, ափսոս, ֆոտոքոփին ժամանակի ընթացքին գունաթափ եղած: Զայն գրած եւ ստորագրած է յանուն «Նիւ Եորքի Թուրք Ուսանողական Միութեան» ՕՐԳՀԱՆ ԳԱՐԱԳԷԱԶԻՄ, հաւանաբար 1965 թուին, Ապրիլեան եղեռնի 50-ամեակին:
Կարեւոր այս փաստաթուղթը մեզի ղրկած է Լոս Անճելըսեն Լեւոն Երկաթ, հետեւեալ տեղեկութիւններով. «Սոյն նամակին անգլերեն պատճենը ղրկուած է Նախագահ Նիքսընին, Մ.Ն.Օրէնսդիր ժողովին. Միացեալ Ազգերու (ՄԱԿ) ներկայացուցչական Տան, Սանդա Պարպարայի դատաւորներուն. Ոճրադատ Ատեանին եւ դատաւորին, նաեւ ամերիկեան թերթերուն: Լատինական տառերով գրուած թրքերեն այս նամակը Ապրիլեան Եղեռնի 50-ամեակի առիթով ղրկուած է կարգ մը հայերու: Կը պատկերացնէ շատ յստակ կերպով ԱՅՍՕՐՈՒԱՆ ԹԻՒՐՔԸ, ԵՒ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ Թիւրքը: Կրնանք ըսել մեկ բան-նոյն Թիւրքն է, միայն թե աւելի գերարդիական զգացումով»:
Ճանչնա՞նք Թիւրքը: Դեռ չենք ճանչցեր: Այս նամակը քիչ մը պիտի ճանչցնէ զայն:
🔴 ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐԸ ՀԻՇԵԼՈՒ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԻՉ ՄԻՈՒԹԵԱՆ
Ով վարանոց, աղտոտ, ապօրէն ծնունդ մարդկային թափթփուկներ, տգեդ կովերու հոտ, ձեր յետին նպատակներուն համար, օրօրոցի մանուկներն իսկ օձի թոյնով պատուաստեցինք եւ ամէն կողմ թոյն սրսկեցիք:
Ով դուք ապերախտ խոզերու հավաքածոյ, ստորնացած շահատակներ, եոթը տեղէ վտարուած խամաճիկներ: 50 տարիներէ ի վեր քաղաքակրթութեան մէջն եք, տակաւին մարդ չկրցաք ըլլալ, ով իմաստակ էշեր:
«Թուրքերը մեզ ջարդեցին կ ́ըսեք», ձեր հասակէն աւելի մեծ սխալներ կը գործէք. որո ́ւն հետ կը չափուինք, որմէ ինչ կուզէք. չէք գիտեր:
Ձեր անտեղի գրգռումներով եւ վտանգաւոր ձեռնարկներով աշխարհիս առջեւ խայտառակուցեաք, յիմար էշեր:
Ահաւաիսկ, աշխարհի բոլոր ազգերուն մէջ, բարի համբաւ ունեցող թուրքը զէնքին ապաւինելով, տակավին քանի ̄ միլիոն անիծուած հայեր սուրէ անցընելու համար կարգի կը կսպասէ:
Անիծեալ Հայերը աշխարհիս երեսէն պիտի մեկ անգամ ընդմիշտ մաքրենք, ասիկա մեր սրբազան մարգարէին պատգամն է:
Ով Իսլամ աշխարհ լավ գիտցէք թէ հայ թշուառականները աշխարհիս երեսէն չոչնչացուցած, աշխարհիս խաղաղութիւն եւ ազատութիւն պիտի չունենայ:
Մոհամմէտի սիրոյն համար, իւրաքանչյուր թշուառական հայ մը որ սպաննէք, արքայութեան պիտի արժանանաք:
Ով վախկոտ, սմսեղուկ կեղծ ֆետայիններ, ով պոռոտախօս յեղափոխականներ, առանց շունի գիւղ էք գտած, անպիտաններ, առանց գաւազանի աջ ու ձախ կը հարուածէք:
Ունի՞ք ձեր մէջ էշ ֆետայիններ, ո՞ւր են, ի՞նչ կը սպասէք, եթէ կրնաք, ինչո՞ւ երթալով Թուրքէն ՎԱՆԸ, ՄՈՒՇԸ, ՊԻԹԼԻՍԸ, ԿԱՐՍԸ, ԱՐՏԱՀԱՆԸ չէք առներ, վախկոտ կռուազաններ, ձեզ կը սպասէ թուրք Մէհմէտճիկը:
Շատ մօտ ատենէն ձեր Հայաստանն ալ գերեզմանի պիտի վերածնեք Աստուծոյ ուժով եւ Մարգարէի օգնութեամբ. այս պիտի իմանաք: Աստուած հայ ազգի ճակատագիրը Թուրքին ափին մէջ դրած է:
Սա լաւ գիտցէք, թէ ո ́չ մարգարեները եւ ո ́չ ալ որեւէ ազգ կարող է ձեզ մեր ձեռքէն ազատել: 66.000 Պոլսահայեր մեր ձեռքերուն մէջ պատանդներ են, մեր ոչխարները՝ մորթուելու:
Ձեր 27 եկեղեցիները, կը նշանակէ բոլոր եկեղեցիները, ձեր գլխուն վրայ պիտի փլցնենք, իսկ ձեր ղեկավարներն ալ իրենց ոտքերէն պիտի կախենք:
Հապա ձեր այդ կրոնական առաջնորդները, փողոցներուն մէջ իրենց փորոտիքները դուրս պիտի թափենք: Թո ́ղ ամբողջ աշխարհ ականատես ըլլայ եւ տեսնէ, թէ թուրքի անսահման ոյժը աշխարհի կը հաւասարի:
Ո՜վ առանց թամբի եզի գլուխներ, այնքան ատեն որ այս գլուխը կը կրէք, մինչեւ աշխարհիս վերջը մարդ պիտի չըըլաք: Ո՜վ խեղճ, շփացած գինով իմաստակներ, ո ́չ քաղաքականութենէ եւ ո ́չ ալ քաղաքակրթութենէ գաղափար ունիք. ձեր տգէտ մարգարէին կը նմանիք:
Ո՜վ անաստուած թշուառականներ, կամ Միւսլիման պէտք է դառնաք եւ ընդունիք ճշմարիտ կրօնքը եւ կամ աշխարհիս երեսէն ձեզ պիտի ոչնչացնենք:
Ահաւաիսկ այս է ձեր ճակատագիրը. ոչ Ռուս արջին ապաւինեցէք եւ ոչ ալ Ընգըլ Սեմին-միացյալ նահանգաց:
Միայն մենք կրնանք ձեզ հաւատքի բերել:
Դուք լաւ գիտէք հաւատքի բերել:
Դուք լաւ գիտէք թուրքին կոտրող սուրը:
Ձեր նահատակներու յիշատակին այս նամակն ալ աւելցուցէք
յայտարարութիւն աշխարհին:
ԹՈՒՐՔ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՆԱՄԱԿԸ ՀԱՅԵՐԻՆ` ԵՂԵՌՆԻ 50-րդ ՏԱՐԵԼԻՑԻՆ
Աղբյուր՝ Gourgen Yanikian

Добавить комментарий