Որոնման արդյունքները

ՀՆԴԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԱՎԱՆԴՈՒՅԹՆԵՐԸ ԵՎ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հնդեվրոպական բոլոր ժողովուրդների մոտ կան ավանդույթներ՝ Էպոսներ, սագաներ, բիլինաներ, չհամակարգված զրույցներ, որոնցում ոչ միայն տրվում Է այդ ժողովուրդների կազմավորման շրջանում ձնավորված հասարակական հարաբերություններն ու պետության ձևավորումը, այլև գլխավոր հերոսին և նրա կապը նախահայրենիքի հետ: Այդպիսին էր Մեծ Բրիտանիայի կելտական արքա…

ՀՆԴԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԱՌԱՍՊԵԼԱԲԱՆՈԻԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԱՅՈՑ ԱԶԳԱԾԱԳՄԱՆ ՀԱՐՑԸ

Հասմիկ Գուլակյանի հարցազրույցը Արմեն Պետրոսյանի հետ ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող, բանասիրական գիտությունների դոկտոր Արմեն Պետրոսյանը հայ ժողովրդի ծագման վերաբերյալ իր «Արամի առասպելը հնդեվրոպական առասպելաբանության համատեքստում և հայոց ազգածագման խնդիրը» մենագրության մեջ հնդեվրոպական առասպելաբանության կուտակած նյութին ավելացնում…

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼԵՌՆԱՇԽԱՐՀ․ ՀՆԴԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՆԱԽԱՀԱՅՐԵՆԻՔ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼԵՌՆԱՇԽԱՐՀ․ ՀՆԴԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՆԱԽԱՀԱՅՐԵՆԻՔ Հասմիկ Գուլակյանի հարցազրույցը պատմական գիտությունների թեկնածու, ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, ԵՊՀ դոցենտ Արտակ Մովսիսյանի հետ -Հնագույն ի՞նչ ավանդապատումներ կան հայերի ծագման վերաբերյալ։ -Մեզ են հասել մի շարք գրավոր տեղեկություններ հին և միջին դարերից, որոնք…

Գրականության ցանկ

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ Հակոբյան Ս. Մ.  Փիլիսոփայության հիմունքներ       Ե., 1994 Փիլիսոփայության պատմության համառոտ ակնարկ   խմբ. Վ. Ֆ. Ասմուս և ուրիշն.   Ե.,1979 Փիլիսոփայական բառարան     խմբ. Մ. Մ. Ռոզենտալ   Ե., 1975 Краткий словарь по философии.   Ред. И. В. Блауберг, И. К. Пантина и др.  …

ԱՅՍ ԳՐՔԻ ԱՆՑԱԾ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՈԴԻՍԱԿԱՆԸ․ ԱՐՏԱՇԵՍ ՀԱԿՈԲՋԱՆՅԱՆ

ԱՅՍ ԳՐՔԻ ԱՆՑԱԾ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՈԴԻՍԱԿԱՆԸ․  ԱՐՏԱՇԵՍ ՀԱԿՈԲՋԱՆՅԱՆ ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1999 փետրվարի 18-ին «Բակինսկիյ ռաբոչիյ» թերթում Հեյդար Ալիևը հանդես եկավ իրենց մտավորականներին  տրված մի զրնգուն հանձնարարությամբ: «Եվ հետագայում էլ պետք է հորինել այնպիսի ստեղծագործություններ, որոնք մշտապես, հետևողականորեն ապացուցեն, որ Ադրբեջանին են պատկանում…

PARIS HEROUNI – ՊԱՐԻՍ ՀԵՐՈՒՆԻ

ՎԱՐԿԱԾՆԵՐԻ ՏԻՐՈՒՅԹՈՒՄ՝ ԽՈՐՀՐԴԱՎՈՐ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԱՇԱՏ Հասմիկ Գուլակյանի զրույցը Ռադիոֆիզիկական չափումների գիտահետազոտական ինստիտուտի տնօրեն, միջազգային գիտական հաստատությունների անդամ, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Պարիս Հերունու հետ: